Na osnovu člana 44. stav 2. Statuta opštine Plandište (,,Službeni list opštine Plandište” broj 30/2018), člana 64. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište (,,Službeni list opštine Plandište” broj 19/2008 i 10/2015) i tačke 4. Rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana („Službeni list opštine Plandište“, broj 28/2018), Lokalni antikorupcijski savet za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište za period 2017.-2021.godine, na prvoj sednici održanoj dana, 05.12.2019.godine, donosi

POSLOVNIK
LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU PLANDIŠTE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021.GODINE

 

Kompletan tekst Pravilnika možete pogledati ovde.