Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

KLER – Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj

Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj opštine Plandište formirana je u toku 2012. godine sredstvima koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću a koriste za finansiranje lokalne samouprave.

Aktivnosti KLER-a:

- Koordinacija izrade strateških akata opštine
- Priprema i implementacija projekata
- Jačanje kapaciteta
- Infrastrukturna adaptacija zemljišta
- Promocija opštine
- Podrška MSP sektoru
- Pravna oblast
- Promocija mogućnosti i prednosti ulaganja i investiranja u programe razvoja opštine
- Komunikacija sa potencijalnim investitorima, republičkim i pokrajinskim organima i institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, NSZ, Udruženjima preduzetnika

Nadležnosti i funkcije KLER-a:

- Marketing
- Kontakti i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici
- Podrška procesu strateškog planiranja
- Podsticaj finansiranja
- Unapređenje radne snage
- Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER

 

Kontakt:

Koordinator kancelarije za LER: Rade Surla, Dipl.pravnik

Tel: 013/861-033, 013/862-335

Mob: 062/88 63 537

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: rade.surla@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 20. jul 2015.