Канцеларија за локално економски развој општине Пландиште формирана је у току 2012. године у оквиру Одељења за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију.

Циљ оснивања КЛЕР-а јесте подстицај локалног економског развоја, појачан прилив домаћих и страних инвестиција и пораст животног стандрада становника општине Пландиште.

Активности КЛЕР-а:

– Координација израде стратешких аката општине;
– Припрема и имплементација пројеката;
– Јачање капацитета;
– Инфраструктурна адаптација земљишта;
– Промоција општине;
– Подршка МСП сектору;
– Правна област;
– Промоција могућности и предности улагања и инвестирања у програме развоја општине;
– Комуникација са потенцијалним инвеститорима, републичким и покрајинским органима и институцијама надлежним за економски развој, НСЗ, Удружењима предузетника;

Надлежности и функције КЛЕР-а:

– Маркетинг;
– Контакти и директна подршка локалној пословној заједници;
– Подршка процесу стратешког планирања;
– Подстицај финансирања;
– Унапређење радне снаге;
– Припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за ЛЕР.

 

Контакт:

Координатор канцеларије за ЛЕР: Раде Сурла, дипл. правник
Телефон: 013/862-335
Факс: 013/861-134
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Е-маил: rade.surla@plandiste-opstina.rs