ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
РУМУНИЈА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА

У оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија, општина Пландиште је од првог позива до данас успешно реализовала 4 пројекта.

Центар подршке малим и средњим предузећима у области пољопривреде и текстила за општину Пландиште и град Деда

„Центар подршке малим и средњим предузећима у области пољопривреде и текстила за општину Пландиште и град Деда“, први је пројекат за који је општина Пландиште добила средстава за финасирање пројеката из ИПА програма.

Пројекат је реализован у партнерству са градом Дета у Румунији. Општина Пландиште је била водећи партнер. Захваљујући овом пројекту, општина је имала 4 едукације за запослене у области текстила о савременом начину кројења и за пољопривреднике, о гајењу воћа и поврћа. Средствима из пројекта купљен је мултифункционали апарат за штампање, скенирање и копирање, купљена је најсавременија опрема за компјутерско кројење и адаптиран је простор за седиште Центра у Милетићеву. Пројекат је реализован у периоду новембар 2010. године – март 2012. године.

Пројекат Унапређење квалитета живота кроз активности прекограничне сарадње између Гиулваза и Маргите (Пландиште) - Србија

Пројекат „Унапређење квалитета живота кроз активности прекограничне сарадње између Гиулваза и Маргите (Пландиште) – Србија“ је одобрен у октобру 2013. године када је и почела његова имплементација. Овај пројекат је трајао годину дана, до октобра 2014. године. Финансиран је из ИПА фондова прекограничне сарадње Румунија – Србија, које финансира Европска унија у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ИПА и кофинансирања држава учесница програма. Општина Гиулвез је била водећи партнер у пројекту. Циљ пројекта је да се очување културних традиција и обичаја и дугорочно партнерство ових двеју општина.

Захваљујући овом пројекту и средставима ЕУ, општина Пландиште која је била партнер у пројекту набавила је ИТ опрему, лап-топ и комплетно озвучење за Дом културе Маргита, видеопројектор, 200 столица, такође за Дом културе у Маргити и ношњу за 8 парова КУД-а „ Дукати“ из Маргите, за једну кореографију.

Анализа способности иновације и сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној области Срба и Румуна инспирисана културним наслеђем српског и румунског народа

“Анализа способности иновације и сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној области Срба и Румуна инспирисана културним наслеђем српског и румунског народа” је пројекат који је добијен другим позивом за финсирање ИПА пројеката прекограничне сарадње Румунија-Република Србија. Водећи партнер у пројекту је био Технички факултет “Михајло Пупин” , Унверзитет Wеst, Факултет за уметност и дизајн у Темишвару и општина Пландиште су били партнери.

Овај пројекат се бавио побољшањем социо-економског развоја, јачањем економског положаја малих и средњих предузећа из области текстилне индустрије. Повезивање научног, технолошког и креативног знања Универзитета и малих и средњих предузећа у области текстилне индустрије са обе стране границе требало би да повећа конкурентност ове индустрије што ће допринети стварању инфраструктуре која ће омогућити дугорочну подршку за производњу и пласман производа. Повећан ниво производње, повећање продуктивности и атрактивних производа довешће до бољих економских резултата и стварању нових радних места у пограничном региону што ће позитивно утицати на квалитет живота у заједницама у овом региону.

Истраживање културне баштине и традиције користиће се за дефинисање аутентичних елемената који би могли да се употребе у савременом модном дизајну. Ови модни детаљи биће коришћени у производњи одеће коју која би требало да се израдјује у малим и средњим предузећима и текстилним радионицама у општини Пландиште.

Пројектом је за потребе општине набављена и ИТ опрема, мултифункционални штампач, копир, скенер, лаптоп и ласерски штампач.

Трајање пројекта,од 24. октобра 2015. до 23. децембра 2016. године.

Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава

У другом позиву за финасирање пројеката прекограничне сарадње Румунија –Република Србија, Општина Пландиште реализовала укупно 3 пројекта из овог позива. У пројекту под називом „Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава”, општина Пландиште је носилац пројекта а партнери су општине Моравица и Дента из Румуније. Пројекат је  из области деловања у ванредним ситуацијама. Трајање пројекта од 3. новембра 2015. године до 31. децембра 2016. године.

Пројекат под називом „Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава” настао је са жељом да се на тај начин реше акутни проблеми у случају ванредних ситуацијама. Општина Пландиште је, захваљујћи пројекту добла опрему за кухињу и вешерај у Центру за ванредне ситуације који ће бити смештен у Хајдучици у простору Европског центра за младе и омладину. Центар је сада опремљен и недостајућом опремом, шаторима, врећама за  спавање, чизмама и ћебадима.

Осим опреме Пројектом су реализовани тренинзи и обуке за чланове Јединица цивилне заштите општине Пландиште путем којих су стицана знања и обука из области прве помоћи, деловања у ванредним ситуацијам и из области противпожарне заштите.

Пројектом је набављена и ИТ опрема, лаптоп, мултиифункционални штампач, скенер, копир и један ласерски штампач.

INTEREG IPA CBC PROGRAM PEKOGRANIČNE SARADNJE RUMUNIJA-REPUBLIKA SRBIJA “ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“ РОРОС 17

У првом позиву Програма за финасирање пројеката прекограничне сарадње ИНТЕРЕГ Румунија – Република Србија, Општина Пландиште је конкурисала са укупно 5 пројеката од којих је 4 било позитивно оцењено. За два пројекта су потписани уговори о финансирању.

Један од тих пројеката је под називом “ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“. Уговор о финасирању овог пројекта који је из области социјалне заштите је потписан 22.06.2017. године. Имплемнтација је у току и траје до 23.12.2018. године. У овом пројекту општина Пландиште је партнер, као и невладина организација „Save the children“ – филијала у Темишвару док је фондација „Сперанца“, носилац пројекта.

Пројекат под називом „Заједно за инклузиву заједницу“ настао је са жељом да се уради процена нивоа социјалне, образовне и културне инклузије деце из угрожених група из жупаније Тимиш у Румунији и региона Јужног Баната. Такође, пројектом ће се утицати на укључивање заједнице за повећање социјалне, образовне и културне инклузије из угрожених група у пограничним подручјима жупаније Тимиш и Јужног Баната као и да се развије модел добре праксе инклузивног образовања и његова примена у пет школа из заједница укључених у пројекту за бајмање 500 деце и 75 просветних радника.

Општина Пландиште је, захваљујћи пројекту добла минибус за потребе деце, пре свега са сметњама у развоју и дидактички материјал. Осим опреме, до сада је Пројектом реализован и један број активности. Између осталог,  чланови Акционе групе која ће у оквиру пројекта израдити Акциони план за инклузију деце са сметњама у развоју, заједнички за обе заједнице.

Из Пројекта су, захваљујући донацији консултантске агенције S.C. PSIHO PROIECT S.R.L. Temišvar, све три основне школе са територије општине Пландиште добиле донацију, по један мултифункционални апарат, скенер, штампач у боји и фотокопир.

До краја пројекта планиране су радионице са децом и едукација наставног особља на тему инкузије деце у школама.