PROJEKTI PREKOGRANIČNE SARADNJE
RUMUNIJA – REPUBLIKA SRBIJA

U okviru IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija, opština Plandište je od prvog poziva do danas uspešno realizovala 4 projekta.

Centar podrške malim i srednjim preduzećima u oblasti poljoprivrede i tekstila za opštinu Plandište i grad Deda

„Centar podrške malim i srednjim preduzećima u oblasti poljoprivrede i tekstila za opštinu Plandište i grad Deda“, prvi je projekat za koji je opština Plandište dobila sredstava za finasiranje projekata iz IPA programa.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa gradom Deta u Rumuniji. Opština Plandište je bila vodeći partner. Zahvaljujući ovom projektu, opština je imala 4 edukacije za zaposlene u oblasti tekstila o savremenom načinu krojenja i za poljoprivrednike, o gajenju voća i povrća. Sredstvima iz projekta kupljen je multifunkcionali aparat za štampanje, skeniranje i kopiranje, kupljena je najsavremenija oprema za kompjutersko krojenje i adaptiran je prostor za sedište Centra u Miletićevu. Projekat je realizovan u periodu novembar 2010. godine – mart 2012. godine.

Projekat Unapređenje kvaliteta života kroz aktivnosti prekogranične saradnje između Giulvaza i Margite (Plandište) - Srbija

Projekat „Unapređenje kvaliteta života kroz aktivnosti prekogranične saradnje između Giulvaza i Margite (Plandište) – Srbija“ je odobren u oktobru 2013. godine kada je i počela njegova implementacija. Ovaj projekat je trajao godinu dana, do oktobra 2014. godine. Finansiran je iz IPA fondova prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, koje finansira Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i kofinansiranja država učesnica programa. Opština Giulvez je bila vodeći partner u projektu. Cilj projekta je da se očuvanje kulturnih tradicija i običaja i dugoročno partnerstvo ovih dveju opština.

Zahvaljujući ovom projektu i sredstavima EU, opština Plandište koja je bila partner u projektu nabavila je IT opremu, lap-top i kompletno ozvučenje za Dom kulture Margita, videoprojektor, 200 stolica, takođe za Dom kulture u Margiti i nošnju za 8 parova KUD-a „ Dukati“ iz Margite, za jednu koreografiju.

Analiza sposobnosti inovacije i saradnje i razvojnih mogućnosti MSP u prekograničnoj oblasti Srba i Rumuna inspirisana kulturnim nasleđem srpskog i rumunskog naroda

“Analiza sposobnosti inovacije i saradnje i razvojnih mogućnosti MSP u prekograničnoj oblasti Srba i Rumuna inspirisana kulturnim nasleđem srpskog i rumunskog naroda” je projekat koji je dobijen drugim pozivom za finsiranje IPA projekata prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija. Vodeći partner u projektu je bio Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” , Unverzitet West, Fakultet za umetnost i dizajn u Temišvaru i opština Plandište su bili partneri.

Ovaj projekat se bavio poboljšanjem socio-ekonomskog razvoja, jačanjem ekonomskog položaja malih i srednjih preduzeća iz oblasti tekstilne industrije. Povezivanje naučnog, tehnološkog i kreativnog znanja Univerziteta i malih i srednjih preduzeća u oblasti tekstilne industrije sa obe strane granice trebalo bi da poveća konkurentnost ove industrije što će doprineti stvaranju infrastrukture koja će omogućiti dugoročnu podršku za proizvodnju i plasman proizvoda. Povećan nivo proizvodnje, povećanje produktivnosti i atraktivnih proizvoda dovešće do boljih ekonomskih rezultata i stvaranju novih radnih mesta u pograničnom regionu što će pozitivno uticati na kvalitet života u zajednicama u ovom regionu.

Istraživanje kulturne baštine i tradicije koristiće se za definisanje autentičnih elemenata koji bi mogli da se upotrebe u savremenom modnom dizajnu. Ovi modni detalji biće korišćeni u proizvodnji odeće koju koja bi trebalo da se izradjuje u malim i srednjim preduzećima i tekstilnim radionicama u opštini Plandište.

Projektom je za potrebe opštine nabavljena i IT oprema, multifunkcionalni štampač, kopir, skener, laptop i laserski štampač.

Trajanje projekta,od 24. oktobra 2015. do 23. decembra 2016. godine.

Centar za hitno reagovanje u slučaju poplava u slivu reka Moravica i Brzava

U drugom pozivu za finasiranje projekata prekogranične saradnje Rumunija –Republika Srbija, Opština Plandište realizovala ukupno 3 projekta iz ovog poziva. U projektu pod nazivom „Centar za hitno reagovanje u slučaju poplava u slivu reka Moravica i Brzava”, opština Plandište je nosilac projekta a partneri su opštine Moravica i Denta iz Rumunije. Projekat je  iz oblasti delovanja u vanrednim situacijama. Trajanje projekta od 3. novembra 2015. godine do 31. decembra 2016. godine.

Projekat pod nazivom „Centar za hitno reagovanje u slučaju poplava u slivu reka Moravica i Brzava” nastao je sa željom da se na taj način reše akutni problemi u slučaju vanrednih situacijama. Opština Plandište je, zahvaljujći projektu dobla opremu za kuhinju i vešeraj u Centru za vanredne situacije koji će biti smešten u Hajdučici u prostoru Evropskog centra za mlade i omladinu. Centar je sada opremljen i nedostajućom opremom, šatorima, vrećama za  spavanje, čizmama i ćebadima.

Osim opreme Projektom su realizovani treninzi i obuke za članove Jedinica civilne zaštite opštine Plandište putem kojih su sticana znanja i obuka iz oblasti prve pomoći, delovanja u vanrednim situacijam i iz oblasti protivpožarne zaštite.

Projektom je nabavljena i IT oprema, laptop, multiifunkcionalni štampač, skener, kopir i jedan laserski štampač.

INTEREG IPA CBC PROGRAM PEKOGRANIČNE SARADNJE RUMUNIJA-REPUBLIKA SRBIJA “ZAJEDNO ZA INKLUZIVNU ZAJEDNICU“ ROROS 17

U prvom pozivu Programa za finasiranje projekata prekogranične saradnje INTEREG Rumunija – Republika Srbija, Opština Plandište je konkurisala sa ukupno 5 projekata od kojih je 4 bilo pozitivno ocenjeno. Za dva projekta su potpisani ugovori o finansiranju.

Jedan od tih projekata je pod nazivom “ZAJEDNO ZA INKLUZIVNU ZAJEDNICU“. Ugovor o finasiranju ovog projekta koji je iz oblasti socijalne zaštite je potpisan 22.06.2017. godine. Implemntacija je u toku i traje do 23.12.2018. godine. U ovom projektu opština Plandište je partner, kao i nevladina organizacija „Save the children“ – filijala u Temišvaru dok je fondacija „Speranca“, nosilac projekta.

Projekat pod nazivom „Zajedno za inkluzivu zajednicu“ nastao je sa željom da se uradi procena nivoa socijalne, obrazovne i kulturne inkluzije dece iz ugroženih grupa iz županije Timiš u Rumuniji i regiona Južnog Banata. Takođe, projektom će se uticati na uključivanje zajednice za povećanje socijalne, obrazovne i kulturne inkluzije iz ugroženih grupa u pograničnim područjima županije Timiš i Južnog Banata kao i da se razvije model dobre prakse inkluzivnog obrazovanja i njegova primena u pet škola iz zajednica uključenih u projektu za bajmanje 500 dece i 75 prosvetnih radnika.

Opština Plandište je, zahvaljujći projektu dobla minibus za potrebe dece, pre svega sa smetnjama u razvoju i didaktički materijal. Osim opreme, do sada je Projektom realizovan i jedan broj aktivnosti. Između ostalog,  članovi Akcione grupe koja će u okviru projekta izraditi Akcioni plan za inkluziju dece sa smetnjama u razvoju, zajednički za obe zajednice.

Iz Projekta su, zahvaljujući donaciji konsultantske agencije S.C. PSIHO PROIECT S.R.L. Temišvar, sve tri osnovne škole sa teritorije opštine Plandište dobile donaciju, po jedan multifunkcionalni aparat, skener, štampač u boji i fotokopir.

Do kraja projekta planirane su radionice sa decom i edukacija nastavnog osoblja na temu inkuzije dece u školama.