„Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost – BanatSmart“

Opis projekta:

Projekat je okupio partnere sa teritorije Banata oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz unapređenje sistema javnog osvetljenja u prekograničnom području, uspostavljanjem zajedničkih standarda u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja. Partneri na projektu su zaključili da pored mnogobrojnih zajedničkih problema, osnovni problem na lokalnom nivou jeste rasipanje velike količine energije putem javne rasvete usled veoma zastarelih sistema, zbog čega je pokrenuta inicijativa za rešavanje problema neefikasnog sistema javne rasvete. Ključni problemi podrazumevaju zastarelost instaliranih sistema javne rasvete, energetski neefikasne, što uzrokuje velike energetske gubitke, dovodi do povećanja troškova održavanja i dodatno opterećuje opštinski budžet. Unapređenjem ovog segmenta infrastrukture, koja je od opšteg interesa za društvenu zajednicu, i instalacijom novih LED svetiljki sa integrisanim sistemom praćenja i upravljanja javnom rasvetom, omogućiće se kontrola količine angažovanja javne rasvete uz kontrolu troškova. Čitav sistem, u smislu razvoja upravljačkog sistema, nabavke i instalacije nove opreme predmet je ovog projekta, kojim partneri teže da: Smanje negativne emisije zagađenja, Uštede novac u javnom budžetu, Budu pripremljeni za korišćenje obnovljivih izvora energije, Dostignu visok stepen praćenja ušteda energije na godišnjem nivou. Sa svim pedviđenim aktivnostima, projekat će doprineti smanjenju količine rasipanja električne energije na lokalnom nivou i velikoj uštedi u opštinskim budžetima.


Cilj projekta:

Unapređenje sistema javnog osvetljenja u prekograničnom području, postavljanjem zajedničkih standarda u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja.


Partneri:

Vodeći partner:  Opština Plandište.

Partneri: Opština Rekaš (Rumunija), Agencija za upravljanje energijom Temišvarskog okruga –AMET (Rumunija), Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat.


Period implementacije: 
14.07.2017. godine – 13.07.2019. godine.

Vrednost projekta: 1.631.506,80 eura

Izvor finansiranja: Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

INTEREG IPA CBC PROGRAM PEKOGRANIČNE SARADNJE RUMUNIJA-REPUBLIKA SRBIJA “ZAJEDNO ZA INKLUZIVNU ZAJEDNICU“ ROROS 17

Opis projekta:

U prvom pozivu Programa za finasiranje projekata prekogranične saradnje INTEREG Rumunija – Republika Srbija, Opština Plandište je konkurisala sa ukupno 5 projekata od kojih je 4 bilo pozitivno ocenjeno. Za dva projekta su potpisani ugovori o finansiranju.Jedan od tih projekata je pod nazivom “ZAJEDNO ZA INKLUZIVNU ZAJEDNICU“.

Opština Plandište je, zahvaljujći projektu dobila minibus za potrebe dece, pre svega sa smetnjama u razvoju i didaktički materijal. Osim opreme, Projektom je realizovan i određen broj aktivnosti. Između ostalog,  članovi Akcione su  u okviru projekta izradili Akcioni plan za inkluziju dece sa smetnjama u razvoju, zajednički za obe zajednice.

Iz Projekta su, zahvaljujući donaciji konsultantske agencije S.C. PSIHO PROIECT S.R.L. Temišvar, sve tri osnovne škole sa teritorije opštine Plandište dobile donaciju, po jedan multifunkcionalni aparat, skener, štampač u boji i fotokopir.

U okviru projekta realizovane su radionice sa decom i edukacija nastavnog osoblja na temu inkuzije dece u školama.

 

Cilj projekta:

Prekogranična procena nivoa socijalne, obrazovne i kulturne inkluzije dece iz ugroženih grupa iz županije Timiš i Južnog Banata.

Uključivanje zajednice za povećanje nivoa socijalne, obrazovne i kulturalne inkluzije dece iz marginalizovanih grupa  u pograničnim područjima županije Timiš i Južnog Banata kao i razvijanje modela dobre prakse inkluzivnog obrazovanja i njegova primena u pet škola iz zajednica uključenih u projektu za najmanje 500 dece i 75 prosvetnih radnika.

 

Partneri:

Vodeći partner: Fondacija „Speranca“.

Partneri:  Opština Plandište; Nevladina organizacija „Save the children“ – filijala u Temišvaru.


Period implementacije: 
22.06.2017. godine – 23.12.2018. godine.

Vrednost projekta: 73. 286,00 eura

Izvor finansiranja: Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Centar za hitno reagovanje u slučaju poplava u slivu reka Moravica i Brzava

Opis projekta:

U drugom pozivu za finasiranje projekata prekogranične saradnje Rumunija –Republika Srbija, Opština Plandište realizovala ukupno 3 projekta iz ovog poziva.

Opština Plandište je, zahvaljujći projektu dobla opremu za kuhinju i vešeraj u Centru za vanredne situacije koji će biti smešten u Hajdučici u prostoru Evropskog centra za mlade i omladinu. Centar je sada opremljen i nedostajućom opremom, šatorima, vrećama za  spavanje, čizmama i ćebadima.

Osim opreme Projektom su realizovani treninzi i obuke za članove Jedinica civilne zaštite opštine Plandište putem kojih su sticana znanja i obuka iz oblasti prve pomoći, delovanja u vanrednim situacijam i iz oblasti protivpožarne zaštite.

Projektom je nabavljena i IT oprema, laptop, multiifunkcionalni štampač, skener, kopir i jedan laserski štampač.

 

Cilj projekta:

Projekat pod nazivom „Centar za hitno reagovanje u slučaju poplava u slivu reka Moravica i Brzava” nastao je sa željom da se na taj način reše akutni problemi u slučaju vanrednih situacija u slivu reka koje izviru u Rumuniji a prolaze kroz ovo pogranično područje i opštinu Plandište .

 

Partneri:

Vodeći partner: Opština Plandište

Partneri:  Opština Moravica i Opština Denta iz Rumunije

 

Period implementacije: 03.11.2015. godine – 31.12. 2016. godine.

Vrednost projekta: 93. 061,00 eura

Izvor finansiranja: Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Analiza sposobnosti inovacije i saradnje i razvojnih mogućnosti MSP u prekograničnoj oblasti Srba i Rumuna inspirisana kulturnim nasleđem srpskog i rumunskog naroda

Opis projekta:

“Analiza sposobnosti inovacije i saradnje i razvojnih mogućnosti MSP u prekograničnoj oblasti Srba i Rumuna inspirisana kulturnim nasleđem srpskog i rumunskog naroda” je projekat koji je dobijen drugim pozivom za finsiranje IPA projekata prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija.

Ovaj projekat se bavio poboljšanjem socio-ekonomskog razvoja, jačanjem ekonomskog položaja malih i srednjih preduzeća iz oblasti tekstilne industrije. Povezivanje naučnog, tehnološkog i kreativnog znanja Univerziteta i malih i srednjih preduzeća u oblasti tekstilne industrije sa obe strane granice trebalo bi da poveća konkurentnost ove industrije što će doprineti stvaranju infrastrukture koja će omogućiti dugoročnu podršku za proizvodnju i plasman proizvoda.

 

Cilj projekta:

Povećan nivo proizvodnje, povećanje produktivnosti i atraktivnih proizvoda dovešće do boljih ekonomskih rezultata i stvaranju novih radnih mesta u pograničnom regionu što će pozitivno uticati na kvalitet života u zajednicama u ovom regionu.

Istraživanje kulturne baštine i tradicije koristiće se za definisanje autentičnih elemenata koji bi mogli da se upotrebe u savremenom modnom dizajnu. Ovi modni detalji biće korišćeni u proizvodnji odeće koju koja bi trebalo da se izradjuje u malim i srednjim preduzećima i tekstilnim radionicama u opštini Plandište.

Projektom je za potrebe opštine nabavljena i IT oprema, multifunkcionalni štampač, kopir, skener, laptop i laserski štampač.

 

Partneri:

Vodeći partner: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

Partneri:  Unverzitet West, Fakultet za umetnost i dizajn u Temišvaru; Opština Plandište.


Period implementacije: 
24.10.2015. godine – 23.12.2016. godine.

Vrednost projekta:  35. 380,00 eura

Izvor finansiranja: Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Projekat Unapređenje kvaliteta života kroz aktivnosti prekogranične saradnje između Giulvaza i Margite (Plandište) - Srbija

Opis projekta:

Projekat „Unapređenje kvaliteta života kroz aktivnosti prekogranične saradnje između Giulvaza i Margite (Plandište) – Srbija“ finansiran je iz IPA fondova prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, koje finansira Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i kofinansiranja država učesnica programa.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je očuvanje kulturnih tradicija i običaja i dugoročno partnerstvo ovih dveju opština. Zahvaljujući ovom projektu i sredstavima EU, opština Plandište koja je bila partner u projektu nabavila je IT opremu, lap-top i kompletno ozvučenje za Dom kulture Margita, videoprojektor, 200 stolica, takođe za Dom kulture u Margiti i nošnju za 8 parova KUD-a „ Dukati“ iz Margite, za jednu koreografiju.

 

Partneri:

Vodeći partner: Opština Giulvez.

Partneri:  Opština Plandište.


Period implementacije: 
oktobar 2013. godine – oktobra 2014. godine.

Vrednost projekta:  40.800,00 eura

Izvor finansiranja: Program IPA  prekogranične saradnje CBC Rumunija – Srbija.

Centar podrške malim i srednjim preduzećima u oblasti poljoprivrede i tekstila za opštinu Plandište i grad Deda

Opis projekta:

„Centar podrške malim i srednjim preduzećima u oblasti poljoprivrede i tekstila za opštinu Plandište i grad Deta“, prvi je projekat za koji je opština Plandište dobila sredstava za finasiranje projekata iz IPA programa. Opština je imala 4 edukacije za zaposlene u oblasti tekstila o savremenom načinu krojenja i za poljoprivrednike, o gajenju voća i povrća. Sredstvima iz projekta kupljen je multifunkcionali aparat za štampanje, skeniranje i kopiranje, kupljena je najsavremenija oprema za kompjutersko krojenje i adaptiran je prostor za sedište Centra u Miletićevu.

 

Cilj projekta:

Izgradnja infrastrukture podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, pre svega male tekstilne industrije i proljopprivredne proizvodnje u plastenicima, u poljoprivrednim gazdinstvima na selu, radi umrežavanja njihove proizvodnje, zajedničkog nastupa na tržištu, redefinisanju i repozicioniranju proizvodnje i kvalitetnijeg marketing nastupa u pograničnom području susednih zemalja i opština.


Partneri:

Vodeći partner:  Opština Plandište.

Partneri: Grad Deta (Rumunija).


Period implementacije: 
novembar 2010. godine – mart 2012. godine.

Vrednost projekta:  113.000,00 eura

Izvor finansiranja: Program IPA  prekogranične saradnje CBC Rumunija – Srbija.