Индивидуална пољопривредна газдинства (ИПГ) представљају основне производне јединице у пољопривреди општине Пландиште.

Што се тиче власничког односа, од укупног пољопривредног земљишта у општини Пландиште, 15.805,70 ha је у приватном власништву, тј. 47,35%, а остала површина од 17.577,09 ha или 52,65% је у другим облицима својине (државна, друштвена, задружна, мешовита).

Привредна друштва, тј. пољопривредна предузећа која су од посебног значаја за општину Пландиште су:

  • доо “ПОЛЕТ ДУЖИНЕ“ Пландиште;
  • доо “ЈЕДИНСТВО“ Велика Греда;
  • доо “ДОБРОВОЉЦИ“ Хајдучица;
  • доо “ЖИТОБАЛАТ“ Купиник;
  • доо “28. МАРТ“ Барице;
  • АД “ХАЈДУЧИЦА“ Хајдучица.