Individualna poljoprivredna gazdinstva (IPG) predstavljaju osnovne proizvodne jedinice u poljoprivredi opštine Plandište.

Što se tiče vlasničkog odnosa, značajno je spomenuti da je od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Plandište, 15.319,84ha u privatnom vlasništvu, tj. 44,22%, a 13.369,67ha, tj. 38,59% je državno poljoprivredno zemljište koje se izdaje u zakup na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Preostale površine su u drugim oblicima svojine (društvena, zadružna, mešovita).

Dominantno mesto u strukturi korišćenja poljoprivrednog zemljišta prema tipu pravnih subjekata zauzimaju društva sa ograničenom odgovornošću 63,9 %, zatim slede akcionarska društva sa 21,4 %, zadruge sa 5,7 %, lokalna samouprava sa 8,8 % i ostalo sa 0,2 %.

Privredna društva, tj. poljoprivredna preduzeća koja su od posebnog značaja za opštinu Plandište su:

  • doo “POLET DUŽINE“ Plandište;
  • doo “JEDINSTVO“ Velika Greda;
  • doo “DOBROVOLJCI“ Hajdučica;
  • doo “ŽITOBALAT“ Kupinik;
  • doo “28. MART“ Barice;
  • AD “HAJDUČICA“ Hajdučica.