Stočarstvo u opštini Plandište slabije je zastupljeno. Sve je uglavnom u individualnoj režiji i nije organizovano, osim živinarstva koje je u porastu.

Brojno stanje svih kategorija stoke (osim živine) značajno je smanjeno u odnosu na 2001. godinu. Najveći pad je zabeležen kod kategorije svinja ≈ 70%, a najveći porast je zabeležen kod kategorije živine ≈ 115%.

Živinarstvo

Organizovana živinarska proizvodnja odvija se u  D.O.O. “VINDIJA“ Lajkovac i AD “HAJDUČICA“ Hajdučica, (zajedno ≈ 3.100.000 brojlera/godišnje tj. 15.500 uslovnih grla) i mini farme.

D.O.O. “Vindija“ Lajkovac, vrši proizvodnju i preradu živinskog mesa, ima farme u Plandištu i Velikoj Gredi i sopstvenu modernu klanicu. Poseduje HACCP standard i sertifikat za izvoz u zemlje EU.

Živinarska proizvodnja je dominantna i učestvuje sa oko 54 % ukupne proizvodnje okruga.

Pošto je živinarstvo dosta zastupljeno, dalji pravci razvoja u stočarstvu mogli bi biti usmereni na izgradnju tovilišta kapaciteta preko 200 tovljenika u turnusu. Time bi se razvio i ovaj vid stočarske proizvodnje.