Najznačajniji i najzastupljeniiji vidovi biljne proizvodnje su:

Ratarska proizvodnja

SuncokretU opštini Plandište dominantno mesto zauzima ratarska proizvodnja pa Opština predstavlja dobru i značajnu sirovinsku bazu ratarskih proizvoda. U periodu od 2010. do 2015. godine prosečne posejane površine pod pšenicom, kukuruzom, sojom i suncokretom iznosile su oko 28.000 ha.
U strukturi setve žitarice su zastupljene ≈ 55%, industrijsko bilje ≈ 43% i krmno bilje ≈ 2%. Zbog visokog učešća žitarica (oko 55%) trenutno je od prerađivačkih kapaciteta zastupljena samo mlinsko – pekarska industrija.

Ideja za unapređenje poljoprivrede može se ogledati u izmena strukture setve i primeni novih tehnologija kojima će se doći do većih ekonomskih efekata ratarske proizvodnje.

Potencijal opštine Plandište može biti neiskorišćenost bioenergetskih resursa – biomase. Po nekim preliminarnim proračunima u opštini Plandište moglo bi se proizvesti od 10 do 18 milona litara nafte ukoliko se biomasa nakon proizvodnje ne bi spaljivala ili zaoravala.

Voćarska proizvodnja

VišnjaVoćarska proizvodnja na teritotriji opštine Plandište ima značajno mesto u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dominantno mesto zauzima proizvodnja višanja ≈ 56%, šljiva ≈ 20%, a sledi proizvodnja lešnika ≈ 12% i jabuka ≈ 4%.

Voćarstvo predstavlja jednu od najrentabilnijih grana poljoprivrede. U opštini Plandište postoje velike mogućnosti i prirodne predispozicije za razvitak savremenog voćarstva i upošljavanja velikog broja ljudi. Prirodni uslovi omogućavaju uspešno gajenje skoro svih vrsta voća, a naročito višnje, šljive, jabuke i lešnika.

U cilju razvoja voćarske proizvodnje na teritoriji opštine Plandište, a u skladu sa orijentacijom na inteziviranje ovih oblika poljoprivredne proizvodnje neophodno je ispoštovati sledeće pravce razvoja u voćarstvu:

 • Doneti strategiju razvoja voćarske proizvodnje;
 • Zadužiti stručne službe za kontrolu sadnog materijala i po preporukama ove službe podizati nove voćnjake;
 • Sadni materijal birati prema tipovima zemljišta;
 • Sprovesti sanaciju postojećih zasada i krčenje starih i dotrajalih, uz zasnivanje novih;
 • Podizati zasade izborom otpornijih vrsta i sorti, koje naročito pokazuju otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama;
 • Permanentno povećati površine pod trajnim zasadima, vodeći računa o istovremenom poboljšanju kvaliteta proizvodnje.

Brz razvitak voćarstva uslovio bi i tehnički i ekonomski progres, ali paralelno bi se moralo raditi na revitalizaciji postojećih preradnih kapaciteta (hladnjača u Velikoj Gredi) i podizanju novih u kombinaciji sa najsavremenijom tehnologijom.

Povrtarska proizvodnja

ParadajzPovrtarska proizvodnja u opštini Plandište slabo je zastupljena i uglavnom služi za sopstvene potrebe, a manji deo se prodaje na lokalnoj pijaci u sedištu Opštine, u naseljenom mestu Plandištu.

Staklenika na teritoriji opštine Plandište nema, a plastenici su zastupljeni na nepun hektar i to u naseljenim mestima: Miletićevu, Jermenovcima i Plandištu.

 

Potencijali povrtarstva u opštini Plandište mogu se ogledati u:

 • povećanju proizvodnje povrća kao drugog useva;
 • osavremenjavanju baštenskog načina proizvodnje,
 • uz izbor sorti koje zahtevaju veće angažovanje ljudske radne snage i kombinovanje sa proizvodnjom u zaštićenom prostoru;
 • podizanju većeg broja baterijskih staklenika i plastenika;
 • obezbeđenju višeg stepena prerade na mestu nastanka sirovina (sušenje, smrzavanje, pakovanje, proizvodnja ambalaže, transport itd.) u mini pogonima kao porodični posao;
 • kao i dalji razvoj industrijsko – prerađivačkih kapaciteta.

Ciljna grupa bila bi mala gazdinstva u cilju započinjanja sopstvene proizvodnje i samoodrživosti. Ovim merama došlo bi do upošljavanja seoskog stanovništva i ravnomernijeg razvoja svih naseljenih mesta u opštini Plandište.

Pošto opština Plandište ima dobro očuvanu životnu sredinu, pogodna je za proizvodnju zdrave hrane koja je vrlo tražena i može se iskoristiti blizina granice (Rumunija – EU) koja je potencijal za razvoj međunarodne saradnje u svim vidovima.

Ostali vidovi njivske proizvodnje

S obzirom na kvalitet zemljišta, u narednom planskom periodu doći će do neminovnog povećanja u proizvodnji na površinama pod ostalim kulturama na otvorenom prostoru.

Potrebno je sagledati mogućnost i izraditi program uzgoja začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja, kao i mogućnost uzgoja cveća.