ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
РУМУНИЈА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА

У оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија, општина Пландиште је од првог позива до данас успешно реализовала 4 пројекта.

Центар подршке малим и средњим предузећима у области пољопривреде и текстила за општину Пландиште и град Деда

„Центар подршке малим и средњим предузећима у области пољопривреде и текстила за општину Пландиште и град Деда“, први је пројекат за који је општина Пландиште добила средстава за финасирање пројеката из ИПА програма.

Пројекат је реализован у партнерству са градом Дета у Румунији. Општина Пландиште је била водећи партнер. Захваљујући овом пројекту, општина је имала 4 едукације за запослене у области текстила о савременом начину кројења и за пољопривреднике, о гајењу воћа и поврћа. Средствима из пројекта купљен је мултифункционали апарат за штампање, скенирање и копирање, купљена је најсавременија опрема за компјутерско кројење и адаптиран је простор за седиште Центра у Милетићеву. Пројекат је реализован у периоду новембар 2010. године – март 2012. године.

Пројекат Унапређење квалитета живота кроз активности прекограничне сарадње између Гиулваза и Маргите (Пландиште) - Србија

Пројекат „Унапређење квалитета живота кроз активности прекограничне сарадње између Гиулваза и Маргите (Пландиште) – Србија“ је одобрен у октобру 2013. године када је и почела његова имплементација. Овај пројекат је трајао годину дана, до октобра 2014. године. Финансиран је из ИПА фондова прекограничне сарадње Румунија – Србија, које финансира Европска унија у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ИПА и кофинансирања држава учесница програма. Општина Гиулвез је била водећи партнер у пројекту. Циљ пројекта је да се очување културних традиција и обичаја и дугорочно партнерство ових двеју општина.

Захваљујући овом пројекту и средставима ЕУ, општина Пландиште која је била партнер у пројекту набавила је ИТ опрему, лап-топ и комплетно озвучење за Дом културе Маргита, видеопројектор, 200 столица, такође за Дом културе у Маргити и ношњу за 8 парова КУД-а „ Дукати“ из Маргите, за једну кореографију.

Анализа способности иновације и сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној области Срба и Румуна инспирисана културним наслеђем српског и румунског народа

“Анализа способности иновације и сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној области Срба и Румуна инспирисана културним наслеђем српског и румунског народа” је пројекат који је добијен другим позивом за финсирање ИПА пројеката прекограничне сарадње Румунија-Република Србија. Водећи партнер у пројекту је био Технички факултет “Михајло Пупин” , Унверзитет Wеst, Факултет за уметност и дизајн у Темишвару и општина Пландиште су били партнери.

Овај пројекат се бавио побољшањем социо-економског развоја, јачањем економског положаја малих и средњих предузећа из области текстилне индустрије. Повезивање научног, технолошког и креативног знања Универзитета и малих и средњих предузећа у области текстилне индустрије са обе стране границе требало би да повећа конкурентност ове индустрије што ће допринети стварању инфраструктуре која ће омогућити дугорочну подршку за производњу и пласман производа. Повећан ниво производње, повећање продуктивности и атрактивних производа довешће до бољих економских резултата и стварању нових радних места у пограничном региону што ће позитивно утицати на квалитет живота у заједницама у овом региону.

Истраживање културне баштине и традиције користиће се за дефинисање аутентичних елемената који би могли да се употребе у савременом модном дизајну. Ови модни детаљи биће коришћени у производњи одеће коју која би требало да се израдјује у малим и средњим предузећима и текстилним радионицама у општини Пландиште.

Пројектом је за потребе општине набављена и ИТ опрема, мултифункционални штампач, копир, скенер, лаптоп и ласерски штампач.

Трајање пројекта,од 24. октобра 2015. до 23. децембра 2016. године.

Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава

У другом позиву за финасирање пројеката прекограничне сарадње Румунија –Република Србија, Општина Пландиште реализовала укупно 3 пројекта из овог позива. У пројекту под називом „Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава”, општина Пландиште је носилац пројекта а партнери су општине Моравица и Дента из Румуније. Пројекат је  из области деловања у ванредним ситуацијама. Трајање пројекта од 3. новембра 2015. године до 31. децембра 2016. године.

Пројекат под називом „Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава” настао је са жељом да се на тај начин реше акутни проблеми у случају ванредних ситуацијама. Општина Пландиште је, захваљујћи пројекту добла опрему за кухињу и вешерај у Центру за ванредне ситуације који ће бити смештен у Хајдучици у простору Европског центра за младе и омладину. Центар је сада опремљен и недостајућом опремом, шаторима, врећама за  спавање, чизмама и ћебадима.

Осим опреме Пројектом су реализовани тренинзи и обуке за чланове Јединица цивилне заштите општине Пландиште путем којих су стицана знања и обука из области прве помоћи, деловања у ванредним ситуацијам и из области противпожарне заштите.

Пројектом је набављена и ИТ опрема, лаптоп, мултиифункционални штампач, скенер, копир и један ласерски штампач.