Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Projekti _Pomoć u kući i kućna nega u 2017.

Pomoć u kući i kućna nega u 2017.

Štampajte 27.12.2016.

Predsednik opštine plandište Jovan Repac i direktorka Ekumenske humanitarne organizacije Tilda Đenge-Slifka iz Novog Sada potpisali su  Sporazum o saradnji  u nameri sprovođenja projekta ,,Pomoć u kući i kućna nega“ u 2017. godini sa osnovnim ciljem unapređenja kvaliteta života starih osoba, pružanjem viskokvalitetnih usluga pomoći u kući i kućne nege i njihov duži boravak u porodičnoj sredini, kao i što bolja socijalna inkluzija starih lica u društvo i smanjenje stope nezaposlenosti angažovanjem medicinskih sestara, negovateljica i geronto domaćica u opštini Plandište.

 Ciljna grupa:

1.Stara i odrasla lica sa invaliditetom koji žive sami, nesposobni da se samoposlužuju, jer su nepokretni, delimično pokretni ili hronično bolesni – planirani broj oko 100 korisnika u 10 naselja
2. Nezaposlena lica niže stručne spreme (OŠ i SSS)-ukupno 9 geronto domaćica i negovateljica koje su prošle sertifikovanu obuku

 

Planirana postignuća:

Zadovoljstvo korisnika, njihovih porodica i zaposlenih geronto domaćica i negovateljica;
Povećana zainteresovanost za proširenje usluge na celu teritoriju opštine Plandište (u 2016. godini bilo je obuhvaćeno 6 naselja a plan je da u 2017. godini bude ukupno 10 naselja; naselja su izabrana na osnovu sprovedene ankete i broja potencijalnih korisnika);
Edukovano ukupno 15 lica, 12 geronto domaćica i negovateljica;
Povećan broj korisnika koji se vraćaju iz većih gradova u svoje selo;
Preveniran smeštaj u ustanove socijalne zaštite za 63 korisnika u 2016, u 2017. Planirane se 100 korisnika;

 

Ukupna vrednost projekta: 6.600.000,00 dinara; Ekumenska humanitarna organizacija preko donatora HEKS iz Švajcarske  donira 3.300.000,000 dinara.

Trajanje projekta:

Od 1.12.2017. do 31.12. 2017. godine

Stručni nadzor sprovodiće predstavnici Centra za socijalni rad i Lokalne samouprave.

Kategorije:Projekti