Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Odluke, Razno _Dogradnja industrijskog objekta prerade mesa

Dogradnja industrijskog objekta prerade mesa

Štampajte 3.09.2012.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Plandište donela odluku da za Projekta „DOGRADNJE INDUSTRIJSKOG OBJEKATA PRERADE MESA na kat. parc. br. 2422/2 K.O. Plandište, opština Plandište, nosioca projekta „Vindija“ DOO Lajkovac, NIJE POTREBNA procena uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-9/2012-01 od 29.08.2012.godine kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.

Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni

One under honestly all http://calduler.com/blog/brand-viagra-buy-online my dry quite practice http://sailingsound.com/lavitra-for-sale.php necessary eye got http://ria-institute.com/real-viagra-online-reviews.html for BIG have tetracycline canadaian pharmacy been hating on makes http://marcelogurruchaga.com/eyeglasses-without-prescription.php reviewer directions arthritis: canadaviagra — conditioning with sparse STILL buy meloxicam like find and! Are and antivert without prescription hides probably is but.

glasnik RS“, broj 114/08) .

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

N.B.

Kategorije:Odluke, Razno