Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno _IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE – USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE – USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

Štampajte 3.04.2017.

Na 12. sednici Skupštine opštine Plandište, kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište odbornici su razmatrali i odlučivali o 21 tački dnevnog reda. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine je predložio dopunu sa 2 tačke, usvajanjem ostavke člana Opštinskog veća i izborom novog člana.

Odbornici su na samom početku sednice potvrdili mandat Olini Rodić, novom odborniku sa liste Srpske napredne stranke nakon čega je novi odbornik polagao zakletvu. Na poslednjoj sednici SO Plandište razmatran je i usvojen Prvi dopunski budžet za 2017. godinu (prvi rebalans). U okviru ove tačke je rečeno da je budžet opštine Plandište za ovu godinu kreiran na 470 miliona dinara a da će donacija  koja je određena za sanaciju Osnovne škole “Dositej Obradović” u Plandištu, od temelja do krova koja je dobijena od Kanacelarije za javna ulaganja, direktno biti uplaćena izvođaču radova.

Odbornici SO Plandište su na 12. sednice usvojili i Odluku o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Odluku o izmeni Odluke o komunalnom redu, Odluku o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Odluku o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda kao i Odluku o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima. Sve izmene ovih odluka osnosne se na kazne koje će ubuduće biti fiksne .

Na dnevnom redu poslednje sednice Skupštine opštine bila je i Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište u okviru koje je rečeno da će i predškolska odeljenja u OŠ “Jovan Sterija Popović” i OŠ”Jovan Jovanović Zmaj” biti u okiru Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo “Plandište. Odbornci su dali saglasnosti na Odluku o izmenama kao i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište a nakon toga i na Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu. Razmatrani su i Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu, Izveštaja o radu Narodne biblioteke Plandište u 2016. godini, Izveštaja o radu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine kao i Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište za period od 01.01.2016.-31.12.2016.

Među Izveštajima ustavova čiji je osnivač Opština bio je Narativni izveštaja o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016. godinu u okviru kojeg je rečeno da je u sistemu socijalne zaštite 1792 lica. U Izveštaju o radu Crvenog krsta Plandište za 2016. godinu rečeno je da je tokom prošle godine CK Plandište podelio 17 tona humanitne pomoći i da je 261 lice prošlo veći broj edukacija. Na dnevnom redu 12. sednice SO Plandište bilo je i Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnog preduzeća. Odbornici SO Plandište su razrešili Jovana Ilića, sa funkcije člana Opštinskog veća, na lični zahtev a nakon toga, tajnim glasanjem izabrali novog člana, Jozefa Havijara, diplomiranog inženjera poljoprivrede iz Kovačice, zaposlenog u Ministarstvu poljoprivrede.

Poslednja tačka dnevnog reda su odbornička pitanja.

Kategorije:Razno