Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Konkursi, Obrasci, Razno _„Javni radovi 2013“ i „Stručne prakse 2013“

„Javni radovi 2013“ i „Stručne prakse 2013“

Štampajte 22.05.2013.

Na osnovu Statuta opštine Plandište, Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2013. godinu i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštine Plandište za 2013. godinu, opština PLandište raspisuje Javni konkurs za orgnizovanje i sprovođenje javnih radova kao i za realizaciju programa stručne prakse za 2013 godinu.
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji opštine Plandište. Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje opština Plandište na osnovu javnog konkursa.  Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci. Stručna praksa  prestavlja meru koja doprinosi osposobljavanje za samostalan rad mladih i obrazovanih ljudi. Mera aktivne politike zapošljavanja „Stručne prakse 2013“ podrazumeva osposobljavanje lica za samostalan rad u struci,  bez zasnivanja radnog odnosa. Mera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci.

U prilogu:

Javni konkurs za sprovođenje javnih radova u 2013. godini;

Prijava za javne radove 2013;

Javni poziv – stručne prakse 2013;

Zahtev za učešće u programu – stručna praksa 2013;

 

Kategorije:Konkursi, Obrasci, Razno