Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno _NAJAVA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

NAJAVA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Štampajte 28.03.2017.

Nova, 12. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Oline Rodić a zatim slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet), Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima.

Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine opštine su i Predlog Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama kao i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište a nakon toga i Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu, Razmatranje Izveštaja o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu, Razmatranje Izveštaja o radu Narodne biblioteke Plandište u 2016. godini, Razmatranje Izveštaja o radu Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine i Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište za period od 01.01.2016.-31.12.2016.

Na predstojećoj 12. sednici SO Plandište, odbornici će razmatrati i Narativni izveštaja o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016. godinu kao i Izveštaj o radu Crvenog krsta Plandište za 2016. godinu a nakon toga i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnog preduzeća.

Poslednja tačka dnevnog reda su odbornička pitanja.

Kategorije:Razno