Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno _NAJAVA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

NAJAVA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Štampajte 24.03.2017.

Nova, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 24.03.2017. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici će prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim slede Utvrđivanja, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet), Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Osluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predloga Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima, Predloga Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište. Većnici će na predstojećoj sednici razmatrati Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo“ Plandište i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglanoti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište. Na 36. sednici Opštinskog veća opštine Plandište, razmatraće se Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu, Izveštaj o radu Narodne biblioteke Plandište u 2016. godini i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke u 2016. godini. Većnici će razmatrati Izeštaj o radu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016. do 31. 12. 2016. godine i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016 do 31.12.2016. godine, Izvršenje plana rada Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište za period od 01.01.2016.-31.12.2016. i utvrđivanje Predloga Rešenja odavanju saglasnosti na Izvršenje plana rada Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište za period od 01.01.2016.-31.12.2016. godine kao i Razmatranje Narativnog izveštaja o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016. godinu i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Narativni izveštaj o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016.godinu o razmaranje Izveštaja o radu Crvenog ktsta Plandište za 2016. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Plandište za 2016. godinu. Nakon toga, na dnevnom redu je utvrđivanje predloga Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnog preduzeća, i predlozi: Pravilnika o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi Opštine Plandište, Zaključka o usvajanju treće izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Zaključka o usvajanju treće izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Konačni predlog za odobrenje godišnjih posebnih programa u oblasti sporta za 2017. godinu. Na dnevnom redu predstojeće 36. sednice Opštinskog veća su još i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama kao i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisje za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine nakanade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Kategorije:Razno