Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno, Rešenja _OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Štampajte 3.07.2014.

Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta preduzeća JP„SRBIJAGAS“ Novi Sad, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA PRIKLJUČNOG GASOVODA I PRIMOPREDAJNE STANICE „VELIKA GREDA“ (RN 211-13), na kat.par br. 1223/3, 1224/1, 1225/1 i 1226/1 KO Velika Greda, na teritoriji opštine Plandište.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-18/2014-01-IV od 30.06.2014.godine kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.
Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08).
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).


Kategorije:Razno, Rešenja