Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno _OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU REŠENJA

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU REŠENJA

Štampajte 17.03.2017.

OBAVEŠTENJE  O DONOŠENJU  REŠENJA
O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE ZA OPERATERA
„VINDIJA” D.O.O.  IZ  LAJKOVCA

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište donela rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 14.03.2017. godine,  za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

Kategorije:Razno