Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno, Vesti _VAŽNO OBAVEŠTENJE – IZMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

VAŽNO OBAVEŠTENJE – IZMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Štampajte 7.06.2016.

Poštovani građani,

Obaveštavamo Vas da 08.06.2016. godine, na snagu stupaju nove izmene Zakona o opštem upravnom postupku. Novim izmenama zakona predviđeno je, u skladu sa načelima delotvornosti i ekonomičnosti postupka, da organ može od stranke da zahteva samo podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, dok se uvid u podatke o kojima se vodi službena evidencija, njihovo pribavljanje i obrada vrše po službenoj dužnosti. Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

Kategorije:Razno, Vesti