Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Porodiljsko odsustvo

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA

 

  1. Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustva i na odsustvo sa rada radi nege deteta.
  2. Potvrda poslodavca o visini prosečne osnovne zarade zaposlene za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane po osnovu vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa Zakonom
  3. Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta – doznaka.
  4. Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici.
  5. Fotokopija overene zdravstvene knjižice majke
  6. Fotokopija lične karte majke.
  7. Fotokopija Ugovora o radu.
  8. Zahtev.
Štampajte 26. jul 2010.