Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Građevinska inspekcija

Građevinska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

 

Kontrolene liste:

 

Kontrolna lista – prijava radova

Kontrolna lista – prijava po članu 145.

Kontrolna lista – kontrola temelja

Kontrolna lista – kontrola konstrukcije

Kontrolna lista – upotrebna dozvola

 

 

Kontakt:

Građevinski inspektor: Milan Rosić

Telefon: 013/861-033, 013/861-904

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.

Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 17)

E-mail: milan.rosic@plandiste-opstina.rs

Štampajte 15. avg 2016.