Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Prostorni plan opštine Plandište

Prostorni plan opštine Plandište možete pogledati ovde.

 

01 – Plan PPO Plandište – Namena prostora – Model

02 – Plan PPO Plandište – Mreža naselja i infrastrukturni sistemi – Model

03 – Plan PPO Plandište – Turizam i zaštita prostora – Model

04 – Plan PPO Plandište – Karta sprovođenja – Model

 

05.1 – Banatski Sokolac – Namena

05.2 – Banatski Sokolac – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

05.3 – Banatski Sokolac – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

06.1 – Barice – Namena

06.2 – Barice – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

06.3 – Barice – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

07.1 – Velika Greda – Namena

07.2 – Velika Greda – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

07.3 – Velika Greda – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

08.1 – Veliki Gaj – Namena

08.2 – Veliki Gaj – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

08.3 – Veliki Gaj – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

09.1 – Dužine – Namena

09.2 – Dužine – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

09.3 – Dužine – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

10.1 – Jermenovci – Namena

10.2 – Jermenovci – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

10.3 – Jermenovci – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

11.1 – Kupinik – Namena

11.2 – Kupinik – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

11.3 – Kupinik – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

12.1 – Margita – Namena

12.2 – Margita – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

12.3 – Margita – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

13.1 – Markovićevo – Namena

13.2 – Markovićevo – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

13.3 – Markovićevo – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

14.1 – Miletićevo – Namena

14.2 – Miletićevo – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

14.3 – Miletićevo – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

15.1 – Stari Lec – Namena

15.2 – Stari Lec – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

15.3 – Stari lec – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

16.1 – Hajdučica – Namena

16.2 – Hajdučica – Infrastruktura (elektroenergetska; javno)

16.3 – Hajdučica – Infrastruktura (vodoprivredna; gasovodna)

 

 

 

 

 

Štampajte 19. avg 2015.