Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Ispravka i dopuna podataka u matičnim knjigama

Potrebna dokumenta:
- Zahtev za ispravku podataka
- Izvod iz matične knjige za koji se traži ispravka
- Fotokopija lične karte ili Uverenje o nastanjenju (izdaje SUP Plandište)
- Dokumenta koja služe kao dokaz o činjenicama i podacima koje treba ispraviti ili dopuniti (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, uverenje o državljanstvu)
- Po potrebi, i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili overenoj fotokopiji.

Mesto predaje dokumenata i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije: 013/861-033

Štampajte 6. jul 2015.