Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zaštita životne sredine

POSLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U okviru Opštinske uprave opštine Plandište obavljaju se izvorni  i povereni poslovi zaštite i unapređenja životne sredine koji se odnose na:

 

  • zaštitu i očuvanje prirodnih resursa, javnih i zaštićenih prirodnih dobara;
  • korišćenje obnovljivih i alternativnih izvora energije;
  • zaštitu vazduha, zaštitu od buke i od jonizujućih i nejonizujućih zračenja;
  • procenu uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu;
  • integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine;
  • postupanje sa hemikalijama, upravljanje otpadom i dr.

 

PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – UPUTSTVA I OBRASCI

 

Preuzmite obrasce:

1.1 – Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

1.2 – Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

1.3 – Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

2.1 – Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu

2.2 – Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja projekata na životnu sredinu

2.3 – Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu

3.1 – Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

3.2 – Zahtev za ažuriranje postojeće studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

 

Republičku administrativnu taksu (iznos takse je promenljiv  informaciju o tačnom iznosu možete  dobiti u kancelariji br. 6), uplate se vriše:

 

  •          na žiro-račun: 840-742221843-57
  •          sa pozivom na broj 97  93228

 

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Plandište , Vojvode Putnika br. 38 Plandište. Uz zahtev je, pored  propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati  administrativne takse.

 

DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – UPUTSTVA I OBRASCI

 

Preuzmite obrasce:

1 – Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada

2 – Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada

3 – Zahtev za izdavanje izmenjene dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada ili izmenjene Integralne dozvole za obavljanje više delatnosti jednog operatera

4 – Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Republičku administrativnu taksu (iznos takse je promenljiv  informaciju o tačnom iznosu možete  dobiti u kancelariji br. 6), uplate se vriše:

 

  •          na žiro-račun: 840-742221843-57
  •          sa pozivom na broj 97  93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Plandište , Vojvode Putnika br. 38 Plandište. Uz zahtev je, pored  propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati  administrativne takse.

 

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Poslovi:

• pregled objekata vezano za ispunjenost uslova zaštite životne sredine

• prijava površina zaraženih parložnim alergenim korovom (ambrozijom)

• kontrola sprovođenja opštinskih odluka

Ovoj inspekciji mogu se predati i podnesci u vezi zaštite i unapređenja životne sredine:

– emisija zagađujućih materija u vodi, vazduh ili zemljište, buka, vibracije i sl.

– preduzimanje mera za zaustavljanje zagađenja i dalju degradaciju životne sredine,

 

Obrazac prijave

– prijavu možete predati u pisarnicu (Uslužni centar, šalter broj 2).

 

Kontakt:

Nataša Borojević

Tel: 013/861-033, 013/862-250

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.

Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište   (kancelarija broj 6)

E-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

 

 

Štampajte 8. sep 2015.