Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Izvod iz matične knjige rođenih

Potrebna dokumenta:
- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Uslužni centar (šalter broj 2).

Napomena vezana za dokumenta:
Izvod iz matične knjige rođenih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu.

Republička administrativna taksa: 420,00 din (za domaći izvod)
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120,00 din.

Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 690,00 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 390,00 din.

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Izvodi se izdaju za lica upisana u matičnim knjigama za sva naseljena mesta opštine Plandište.

Štampajte 17. jun 2015.