Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Izvod iz matične knjige umrlih

Potrebna dokumenta:
-Zahtev za izdavanje
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Uslužni centar (šalter broj 2)

Napomena vezana za dokumenta:
Poželjno je upisati mesto smrti – matično područje.

Izvod iz matične knjige umrlih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 420 din. (za domaći izvod)
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120 din.

Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 690 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 330 din.

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2)

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Izvod se izdaje za lica umrla u naseljeno mesto- Plandište.

Štampajte 17. jun 2015.