Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Prijava smrti

Potrebna dokumenta:
- Potvrda o smrti – 2 primerka- u Domu zdravlja „Plandište“
- Lična karta, zdravstvena knjižica, izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o državljanstvu pokojnika
- Lična karta prijavioca smrti

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Štampajte 17. jun 2015.