Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Smrtovnica za pokretanje ostavinskog postupka

Potrebna dokumenta:
- Izvod iz matične knjige umrlih

Napomena vezana za dokumenta:
Obavezno prisustvo najbližeg srodnika pokojnika, sa ličnom kartom.

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta : Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Smrtovnica se sačinjava za lica preminula na teritoriji opštine Plandište.

Štampajte 17. jun 2015.