Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Zakazivanje venčanja i zaključenje braka

Potrebna dokumenta ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:
- Izvodi iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
- Uverenja o državljanstvu za buduće supružnike
- Važeće lične karte budućih supružnika
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi
- Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka
- Za lica koja su bila u braku potrebno je priložiti izvod iz matične knjige venčanih prethodno sklopljenog braka, sa konstatacijom o prestanku istog

Potrebna dokumenta ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:

za državljanina Republike Srbije:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje o državljanstvu
- Važeća lična karta
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi

za stranog državljanina:
- Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Važeći pasoš stranog državljanina
- Po potrebi, i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu.
Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo mladenaca.

Za venčanja u sedištu matičnog područja:

Republička administrativna taksa: 300 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Za venčanja van sedišta matičnog područja:
Usluga za izlazak služ. lica na teren: 3000,00 din. (za stara, nemoćna i bolesna lica – uz med. dokumentaciju, iznosi 300 din.)
Tekući račun: 840-742341843-73 (opštinska administrativna taksa)
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Taksa za venčanja u sedištu matičnog područja:
1000,00 din.
Tekući račun: 840-742341843-73 (opštinska administrativna taksa)
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Mesto zakazivanja venčanja: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013-861-033

Napomena:
Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.

Štampajte 17. jun 2015.