Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

POSTUPAK SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Svi zahtevi za izdavanje lokacijskih uslova, građavinskih dozvola, prijave radova, prijave izgrađenih temelja, prijava objekata u konstruktivnom smislu i rešenja po članu 145 od 01.01.2016. godine podnoste se elektronskim putem OVDE.

 

Iznose REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI za podnošenje zahteva možete pogledati ovde.

Iznose OPŠTINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI za podnošenje zahteva možete pogledati ovde.

 

-          Uputstvo – pribavljanje vodnih akata

-          Uputstvo – priklјučenje na javni put

-          Uputstvo – zaštita od požara

 

Objavljena dokumenta:

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i odredbama  Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure donete su sledeće odluke:

 

GRAĐAVINSKE DOZVOLE

 

 

LOKACIJSKI USLOVI

 

 

UPOTREBNA DOZVOLA

 

 

REŠENJA DONETA PO ČLANU 145

 

 

Kontakt:

Nikola Poznić

Telefon: 013/861-548,

Faks: 013/861-134

E-mail: nikola.poznic@plandiste-opstina.rs

 

Miloš Manojlović

Telefon: 013/862-166

E-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs

 

Borislav Rodić

E-mail: borislav.rodic@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 27. jun 2016.