Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

IZDATI LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijske uslove broj 353-5/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-6/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-11/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-1/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-21/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-16/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-28/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-30/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-31/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-37/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-39/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-52/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-54/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-55/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-53/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-61/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-63/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-64/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-71/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Lokacijske uslove broj 353-69/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

 

 

Štampajte 14. mar 2016.