Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Inspekcija

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Poslovi:

• pregled objekata vezano za ispunjenost uslova zaštite životne sredine

• prijava površina zaraženih parložnim alergenim korovom (ambrozijom)

• kontrola sprovođenja opštinskih odluka

Ovoj inspekciji mogu se predati i podnesci u vezi zaštite i unapređenja životne sredine:

- emisija zagađujućih materija u vodi, vazduh ili zemljište, buka, vibracije i sl.

- preduzimanje mera za zaustavljanje zagađenja i dalju degradaciju životne sredine,

- preduzimanje mera u vezi sa držanjem domaćih životinja.

• Obrazac prijave

– prijavu možete predati u pisarnicu (Uslužni centar, šalter broj 2).

- Plan inspekcijskog nadzora za zaštitu životne sredine za 2017. godinu – opština Plandište


Kontakt:

Telefon: 013/861-033, 013/862-250

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.

Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 6)

E-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

 

 

KOMUNALNA  INSPEKCIJA

-Vrši nadzor nad primenom opštinskih odluka vezanih za postavljanje objekata na javnim površinama, obavljanje auto taksi prevoza, radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i drugih objekata, snabdevanja vodom za piće, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, odvođenje atmosferskih voda iz naselja, rad komunalnih deponija, zaštitu komunalnih objekata, držanje životinja, sahranjivanje na grobljima, rad zelenih i drugih pijaca, javnu rasvetu.


Kontakt:

Komunalni inspektor: Gorica Stefanović

Telefon: 013/861-033, 013/861-904

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.

Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 17)

E-mail: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu – Građevinska inspekcija


Kontakt:

Građevinski inspektor: Milan Rosić

Telefon: 013/861-033, 013/861-904

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.

Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 17)

E-mail: milan.rosic@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 24. feb 2017.