Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Kancelarija za mlade

 

 

Kancelarija za mlade Plandište


Kancelarija za mlade opštine Plandište bavi se svim mladim osobama u plandištansko
j opštini sa poštovanje, bez ikakve diskriminacije u odnosu na njihovu socijalnu, versku, nacionalnu, polnu i drugu pripadnost, kao i bez obzira na stečeno obrazovanje, sposobnosti, invaliditet, seksualnu, političku i drugu orijentaciju!
Kancelarija za mlade je mesto gde se mladima pruža podrška u svakom obliku, kad god im je potrebna pomoć, savet ili kad treba da dobiju informacije koje ih interesuju. Najkraće rečeno – naš zadatak je da odgovaramo na potrebe mladih!

Zašto Kancelarija za mlade?

Mlade naše zajednice vidimo kao ogroman resurs razvoja i budućnosti, naročito u vremenu brzih promena i zalažemo se za politiku naklonjenu mladima, koja će koristiti zajednici i društvu.  Cilj kancelarije za mlade kao i njenih partnerskih organizacija jeste poboljšanje kvaliteta života mladih i što aktivnije i korisnije korišćenje njihovog slobodnog vremena, koje oni uglavnom provode neorganizovano.

ZATO je formirana Kancelarija za rad sa mladima kao servis za mlade pri lokalnoj samoupravi koja je zajedno sa relevantnim institucijama za mlade, organizacijama mladih i za mlade, aktivan resurs koji svakodnevno radi na implementaciji i realizaciji cilljeva Nacionalne strategije za mlade, odnosno na konstatnom povećanju kvalitetaa života omladine u našoj zajednici. Kancelarija nije zasnovana na članstvu već na dobrovoljnom udruživanju i saradnji sa oragnizacijama, institucijama i pojedincima sa kojima radi u ineteresu mladih. Formiranjem Kancelarije za rad sa mladima opštine Plandište naša zajednica pokazala je odgovornost prema mladima. Kancelarija za mlade Opštine Plandište osnovana je 7. novembra 2008. godine,  u skladu sa ciljevima Nacinalne strategije za mlade.

Ciljevi kancelarije za mlade:

Kancelarija je operativno telo, koje objedinjuje rad svih službi koje se bave mladima, izrađuje planove, koordinira aktivnosti i usklađuje akcije sa ciljem da:

• Rešava i Brine o prioritetnim problemima mladih kako bi se povećao stepen kvaliteta života omladine u svim domenima
• Sarađuje sa lokalnim organizacijama i inicijativama mladih
• Obezbedi učešće mladih u svim telima čiji rad ih se direktno ili indirektno tiče
• Pronađe nove mogućnosti finansiranja programa za mlade u Plandištu i omladinskih projekata
• radi na povećanju sredstava i ulaganja namenjenih mladima
• Izrađuje strateške dokumente vezane za mlade na lokalnom nivou
• Pruža podršku omladinskim organizacijama i inicijativama u Plandištu
• Inicira saradnju sa srodnim institucijama na pokrajinskom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Ciljna grupa Kancelarije za mlade

Kancelarija za mlade Opštine Plandište radi u korist mladih uzrasta od 15 do 30 godina. Mladi kojima se Kancelarija bavi žive na teritoriji Opštine Plandište različtog su socijalnog i društvenog statusa, kao i nacionalnog, verskog, seksualnog, političkog i drugog opredeljenja i udruženi su u neformalne i/ili formalne grupe građana, članovi i članice su omladinskih i drugih organizacija, udruženja, klubova i sl.

Kancelarija za Mlade od svog otvaranja do danas broji 20-tak volontera, uspostavili smo dobru saradnju sa drugim omladinskim organizacijama i institucijama kao što su Crveni Krst, KOC „Vuk Karadžić“, CSR Plandište i dr.

Način finansiranja i održivost Kancelarije za mlade:

Formiranje i osnovno funkcionisanje obezbeđuje se uz finansijsku podršku Opštine Plandište i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, dok će se održivost obezbediti apliciranjem Kancelarije kod različitih domaćih i stranih fondacija koje podržavaju projekte namenjene mladima.

Budući planovi Kancelarije za Mlade su dalje promovisanje Nacionalne strategije za mlade (razvijanje i promovisanje zdravih stilova života, kvalitetnog slobodnog vremena, kulture, sporta, zaštite životne sredine, volonterizma i aktivizma, poboljšanje socijalnog statusa mladih…)

Skrojite svoje mesto po svojoj meri! Ako znate šta fali u Vašem mestu i želite nešto da uradite povodom toga, dođite da zajedno osmislimo kako.

Obratite nam se sa idejama, incijativama i projektima od značaja za mlade i zajedno ćemo ih sprovesti u delo ili pronaći način za njihovo finansiranje.

Pišite nam na temu konkursa za koje ste  čuli, projektima ili projektnim idejama koje imate, o akcijama koje želite da sprovedete ili bilo šta što Vas interesuje.

 

Kontakt:

Koordinator kancelarije za mlade: Dragoslav Avramović

Tel: 013/861-033

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište   (kancelarija broj 2)

E-mail: kancelarijazamlade@yahoo.com

 

Štampajte 21. avg 2015.