Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Turizam

OSNOVNI PODACI O  OPŠTINI

U jugoistočnom delu Vojvodine, u istočnom delu Banata, usred plodne ravnice, smeštena je opština Plandište. Na severu  graniči se sa opštinom Sečanj, Alibunar na zapadu i Vršac na jugu. Na istoku granicu Opštine čini državna granica sa Rumunijom. Njene granice zapsljuskuju vode reke Brzave, Dunav-Tisa-Dunava i Šulhovog kanala.

U odnosu na važnije komunikacije ima relativno povoljan položaj. Kroz opštinu prolazi železnička pruga  na liniji Zrenjanin-Plandište-Vršac- Bela Crkva i magistralni put na relaciji Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac kao  i regionalni put Plandište-Alibunar-Pančevo-Beograd.

Površina opštine je 383 kilometra kvadratna što čini 1,8% površine Vojvodine. Ima 14 naselja: Plandište, sedište opštine, Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec, Margita, Jermenovci, Barice, Veliki Gaj, Kupinik, Miletićevo, Markovićevo, Dužine, zaseok Laudonovac i salaš Jagodić. U ovim naseljima  živi 13377 stanovnika i 1048 Plandištanaca na privremenom radu u inostranstvu duže od jedne godine.

Teritorija opštine bila je naseljena još u paleolitu, a najstarija naselja su Stari Lec i Veliki Gaj iz 14 veka.

Na ovim prostorima živeli su Germani, Sloveni, Huni, Avari, panonski Bugari i Mađari, Srbi u vreme Velike seobe naroda pod Arsenijem III Čarnojevićem. Pod Austrougarskom monarhijom bilo je pet kolonizacija  i tada su došli Nemci, Španci, Italijani, kasnije Mađari, Rumuni, Slovaci, posle Drugog svetskog rata solunski dobrovoljci iz Like, Korduna, Banije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i nakon Drugog svetskog rata iz Makedonije, Slovenije i manji broj sa juga Srbije. Danas u opštini živi 20 nacija i etničkih zajednica.

 


Kontakt osoba zadužena za turizam na teritoriji opštine:

Rodika Grujesku

Telefon: 013/861-033, 013/861-035

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: rodika.grujesku@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 4. sep 2015.