Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Kulturno – istorijski spomenici

Ostaci materijalne kulture koji potiču iz paleolita (na granici prema Vršcu i Vatinu).

Neolit je zastupljen na lokalitetu kod Velikog Gaja kao pojedinačno nalazište. Kod Barica ima tragova bakarnog doba  gde je pronađeno i oružje iz tog vremena.

Lokaliteti bronzanog doba  postoje kod Velikog Gaja i Hajdučice gde je promađeno oružje, kod Plandišta kao pojedinačni nalaz, tragova starijeg  gvozdenog doba ima na lokalitetu kod Velikog Gaja, gde je pronađeno oružje, dok ostataka mlađeg gvozdenog doba nema.

U Jermenovcima je konsatovan lokalitet  iz rimskog doba  gde su nađeni novac i temeljni zidovi. Iz doba Velike seobe naroda ima tragova avarskog porekla kraj Velikog Gaja . Iz ovog perioda postoje i dva šanca.

 

Štampajte 8. sep 2015.