Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Crkve i manastiri

Crkva u Velikom Gaju

Veliki Gaj,  jedno od najstarijih naselja koji je postojalo u kontinuitetu, obiluje spomenicima prošlosti. Još 1. decembra 1965. godine pod zaštitu stavljeno je 13 ikona sa Carskim dverima koja pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja se  i sama tretira kao posebna arhitektonska  vrednost. To su: Bogorodica sa Hristom iz 1773, Sveti Nikola, Isus Hristos, Jovan Krstitelj, Carske dveri, Ikona sa žitijem svetog Nikole, Raspeće Hristovo, Apostoli Petar i Pavle, Arhandjeli Mihajlo i Gavrilo, Rodjenje Bogorodice, Isus Hristos i Bogorodica sa Hristom. U istoj crkvi postoji i Oktoih , štampan 1644. u Lavovu  i jedna Horologija (časoslov), štampana u Lavovu 1692. u kojoj postoji vrlo nečitak zapis iz 1696. g.

 

 

Katolička crkva u Jermenovcima

Sazidana je 1866. posvećena Svetoj Ani, majci Majke Božije i po vremenu nastanka značajan je istorijski i kulturni objekat.

 

 

 

 

 

Srpska crkva u Margiti

Za vreme carice Terezije osnovana je  Parohijalna opština u Margiti, po nekima 1750. a po nekima  nešto ranije 1715 godine. Crkva brvnara podignuta je  1742. godine i bila je od pruća i pod šindrom. Iz nje su sve ikone u sadašnjoj crkvi i sve su srpske, po Erdeljanoviću. Sazidana je 1810. godine. Nova crkva koja i danas postoji  zidana je od 1833. do 1836.godine  za vreme patrijarha Josifa Rajačića i Stefana Sratimirovićam, a za vlade cara Ferdinanda, Prvog stoji u Letopisu srpske pravoslavne parohije u Margiti a o čemu svedoči i Povelja priključena ovom Letopisu pisana staroslovenskim jeziku pismenom na rumunskom koja u prevodu glasi:

“Sa pomoću Božjom i njegovom voljom svešta (osveti) se ovaj Sv.hram na silazak Sv.Duha – kroz Visokopreosvećenog i pravednog gos. Josipa Rajačića, pravoslavnog episkopa vršačkog, karansebeškog i lugoškog, a za vreme blagovjernog imperatora i kralja Ferdinanda Prvog”.

Sveti hram je posvećen svetoj Trojici, a slava se održavala redovno i svečano. Taj hram je imao tri zvona, dva su za vreme rata 1915. godine Austrijanci odneli da bi 1938. godine nabavljena dva nova zvona koja su osvećena 29. maja te godine koji i danas postoje. Livena su u zvonolivnici “Predraga Jovanovića”u Novom Sadu. Ovaj hram do 1899.godine bio je zajednički za Srbe i Rumune kada su je Srbi otkupili od Rumuna. Rumuni su podigli svoju novu  crkvu 1899.godine. U crkvi postoje matične knjige rođenih i umrlih od 1792. a venčanih od 1824.godine od kada se protokoli venčanih, krštenih i umrlih vode na rumunskom jeziku.

 

Mađarska katolička crkva iz 19. veka u Hajdučici

Sazidana je u 19. veku i posebne je arhitektonske vrednosti.

 

 

 

 

 

Manastir Sv. Arhangela Mihajla sa pravoslavnom crkvom u Hajdučici

Sagradila je Olga Jovanović kao svoju zadužbinu u periodu od 1936.do 1939. godine kada je održano prvo bogosluženje.Godine 1985. sagrađen je manastirski konak. Crkva je nedavno renovirana i predstavlja izuzetan arhitektonsku i istorijsku vrednost.

Štampajte 8. sep 2015.