Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Dvorci

Dvorac “Kapetanovo

Sagrađen je 1904. godine nedaleko od Starog leca na kilometar od pura Vršac – Zrenjanin. Sagradio ga je ondašnji župan Botka Bela. Dvorac je spratna zgrada, podužno orjentisana sa dvoslivnim krovom i tri zabata.
Građen je u duhu pseudo-srednjovekovnog zamka i kao takav predstavlja redak primerak dvorca na teritoriji Vojvodine. Dvorci ovakve vrste značajni su za društveno-istorijske i kulturne prilike tog vremena, a u odnosu na spomenički fond predstavljaju redak primerak dvorca na teritoriji Vojvodine.

 

 

Dvorac Dunđerskih u Hajdučici takozvani “Kaštel

Nalazi se u središtu dvestogodišnjeg parka. Sagradio ga je Lazar Dunđerski 1901. godine po ugledu na svoj dvorac u čelarevu (Bačka). To je prizemna zgrada građena u klasicističkom stilu. Pod zaštitom je države kao spomenik kulture.

 

 

 

 

Dvorac Jagodić

Na salašu Jagodić nalazi se uz samu reku Brzavu na obodu opštine Plandište. Dvorac pripada grupi poljskih dvoraca u klasicističkom stilu, zidan na imanju spahija. Sagradio ga je 1835. godine Petar Jagodić, plemić “od Krnjače”, vepeosednik, podžupan i poslanik u ondašnjoj Srpskoj narodnoj skupštini u Sremskim Karlovcima. Nalazi se na obodu Park dvorca.

 

 

 

Dva dvorca u Starom Lecu

Plemića Pala i Janoša Danijela izgrađena 1897 i 1903. godine u klasicističkom stilu. Nalaze  se pod zaštitom države kao sopomenici kulture, a koristi ga Dom za duševno obolela lica “1. oktobar”

 

 

Zgrada Skupštine opštine Plandište

Sagrađena je 1889. godine.

 

 

 

 

 

Zgrada Suda u Plandištu

Sagrađena je 1908. godine.

 

Štampajte 8. sep 2015.