Овде можете добити потребне информације и образце из борачко-инвалидске заштите

ПРАВА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

Контакт:

Наташа Боројевић

Телефон: 013/861-033, 013/862-250
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00 – 15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште   (канцеларија број 6)
Е-маил: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs