Ovde možete dobiti potrebne informacije i obrazce iz boračko-invalidske zaštite

Kontakt:

Nataša Borojević

Telefon: 013/861-033, 013/862-250
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00 – 15.00
Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište   (kancelarija broj 6)
E-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs