Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права које се односе на:

Издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом


Контакт:

Ленуца Богдановић

Телефон: 013/861-033, 013/862-250
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 6)
Е-маил: lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs