Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права које се односе на:

Издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом


Контакт:

Весна Стојановски

Телефон: 013/861-035
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Е-маил: vesna.stojanovski@plandiste-opstina.rs