ZAKAZIVANJE VENČANJA I ZAKLJUČENJE BRAKA

Potrebna dokumenta ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

– Izvodi iz matične knjige rođenih za buduće supružnike;
– Uverenja o državljanstvu za buduće supružnike;
– Važeće lične karte budućih supružnika;
– Po potrebi, i druga dokumenta;
– Dokaz o uplaćenoj taksi;
– Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka;
– Za lica koja su bila u braku potrebno je priložiti izvod iz matične knjige venčanih prethodno sklopljenog braka, sa konstatacijom o prestanku istog.

Potrebna dokumenta ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:

za državljanina Republike Srbije:

– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uverenje o državljanstvu;
– Važeća lična karta;
– Po potrebi, i druga dokumenta;
– Dokaz o uplaćenoj taksi.

za stranog državljanina:

– Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača;
– Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača;
– Važeći pasoš stranog državljanina;
– Po potrebi, i druga dokumenta.

Za venčanja u sedištu matičnog područja:

Republička administrativna taksa: 1000 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Za venčanja van sedišta matičnog područja:

Usluga za izlazak služ. lica na teren: 3000,00 din. (za stara, nemoćna i bolesna lica – uz med. dokumentaciju, iznosi 300 din.)
Tekući račun: 840-742341843-73 (opštinska administrativna taksa)
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Za venčanja u sedištu matičnog područja:

Taksa za venčanja u sedištu matičnog područja: 1000,00 din.
Tekući račun: 840-742341843-73 (opštinska administrativna taksa)
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Napomena:

Dokumenta se predaju u originalu. Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo mladenaca. Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.

Mesto zakazivanja venčanja: Uslužni centar (šalter broj 2)
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013-861-033

IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH

Potrebna dokumenta:

– Zahtev za izdavanje izvoda;
– Dokaz o uplaćenoj taksi.

Republička administrativna taksa: 430,00 din (za domaći izvod)
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120,00 din. Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 700,00 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 390,00 din.

Napomena:

Izvod iz matične knjige rođenih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu. Izvodi se izdaju za lica upisana u matičnim knjigama za sva naseljena mesta opštine Plandište.

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2)
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033

PROMENA PREZIMENA POSLE RAZVODA BRAKA U ROKU OD 60 DANA

Potrebna dokumenta:

Zahtev za promenu prezimena posle razvoda;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Izvod iz matične knjige venčanih;
– Uverenje o državljanstvu;
– Uverenje o prebivalištu (izdaje SUP Plandište) ili fotokopija lične karte;
– Pravosnažna presuda o razvodu;
– Dokaz o uplaćenoj taksi;

Republička administrativna taksa: 310 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022
Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2)
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:

Izjava se daje pred matičarem mesta gde je prebivalište lica koje menja lično prezime. Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji, i potrebno je da budu sa konstatacijom o prestanku braka.

ODOBRENJE ZA SKLAPANJE BRAKA PREKO POMOĆNIKA

Potrebna dokumenta:

– Zahtev za Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika možete preuzeti ovde;
– Izvod iz matičnih knjiga rođenih za buduće supružnike;
– Uverenja o državljanstvu;
– Kopije ličnih karata za buduće supružnike;
– Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod nadležnog suda sa izjavom o budućem prezimenu;
– Kopija lične karte za punomoćnika;
– Dokaz o uplaćenoj taksi.

Republička administrativna taksa: 750 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228
Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: kancelarija br. 4
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00
Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:

Brak se zaključuje po prebivalištu lica koja zaključuju brak. Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji. Punomoćje važi 90 dana od dana overe nadležnog organa.