Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над изградњом објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.

Захтев за излазак грађевинског инспектора можете преузети овде.

Стратешки план Грађевинске инспекције

Стратешки план Грађевинске инспекције за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План инспекцијског надзора

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2019. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2017. годину можете погледати  овде.

 

Контакт:

Грађевински инспектор: Милан Росић
Телефон: 013/861-033, 013/861-904
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника  38, Пландиште  (канцеларија број 17)
Е-маил: milan.rosic@plandiste-opstina.rs