Građevinska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Zahtev za izlazak građevinskog inspektora možete preuzeti ovde.

Strateški plan Građevinske inspekcije

Strateški plan Građevinske inspekcije za period od 2018. godine do 2020. godine možete pogledati ovde.

Plan inspekcijskog nadzora

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2019. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2018. godinu možete pogledati ovde.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Godišnji izveštaj Građavinskog inspektora za 2018. godinu možete pogledati  ovde.

Godišnji izveštaj Građavinskog inspektora za 2017. godinu možete pogledati  ovde.

 

Kontakt:

Građevinski inspektor: Milan Rosić
Telefon: 013/861-033, 013/861-904
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 17)
E-mail: milan.rosic@plandiste-opstina.rs