Решења о именовању Комисија

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања можете погледати овде.

Решење о одређивању секретара и заменика секретара Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања можете погледати овде.

 

Све актуелности и Конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште можете погледати овде.

 

Контакт:

Начелница Одељења за друштвене делатности и послове органа општине: Олга Димитровски, дипломирани политиколог.

Телефон: 013/862-335
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
E-mail: olga.dimitrovski@plandiste-opstina.rs

Заменица Начелнице Одељења за друштвене делатности и послове органа општине: Магдалена Тошић, дипломирани правник.

Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
E-mail: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs