ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2019. годину можете погледати овде.


Контакт:

Инспектор за друмски саобраћај: Горица Стефановић

Телефон: 013/862-166
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Е-маил: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Инспектор за саобраћај и путеве: Милан Росић

Телефон: 013/861-033, 013/861-904
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника  38, Пландиште  (канцеларија број 17)
Е-маил: milan.rosic@plandiste-opstina.rs