PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za saobraćaj i puteve i drumski saobraćaj za 2019. godinu možete pogledati ovde.


Kontakt:

Inspektor za drumski saobraćaj: Gorica Stefanović

Telefon: 013/862-166
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
E-mail: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Inspektor za saobraćaj i puteve: Milan Rosić

Telefon: 013/861-033, 013/861-904
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 17)
E-mail: milan.rosic@plandiste-opstina.rs