Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti zaštite životne sredine

 • Obavlja poslove koji se odnose na ispekcijski nadzor u okviru svojih prava i dužnosti, a na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine koji su stavljeni u nadležnost opštini ili povereni od strane nadležnog ministarstva (zaštita od buke, zaštita vazduha od zagađenja i dr.);
 • Prati stanje i inicira mere i rešenja za sprovođenje zakona o zaštiti životne sredine iz nadležnosti opštine;
 • Vrši kontrolu sprovođenja planova, programa, uslova i mera zaštite u postupku izgradnje i rada objekata i postrojenja koji mogu da zagade životnu sredinu;
 • Učestvuje u izradi odluka i drugih akata za potrebe skupštine opštine i predsednika opštine;
 • Vrši pregled poslovnih prostorija u cilju preventivnog delovanja radi zaštite životne sredine;
 • Vrši nadzor nad radom iz nadležnosti javnih preduzeća u pogledu održavanja sistema voda i kanalizacije, kvaliteta vode za piće uslova ispuštanja otpadnih voda,načina održavanja deponija i stočnih grobalja;
 • Vrši nadzor nad pravilnim iznošenjem i deponovanjem otpadnog materijala;
 • Vrši poslove koji su mu povereni opštinskom Odlukom;

 

Zahtevi u vezi zaštite i unapređenja životne sredine
 • emisija zagađujućih materija u vodi, vazduh ili zemljište, buka, vibracije i sl.
 • preduzimanje mera za zaustavljanje zagađenja i dalju degradaciju životne sredine,
 • preduzimanje mera u vezi sa držanjem domaćih životinja.

 

Prijavu možete predati u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2.

 

Strateški plan Inspekcije za zaštitu životne sredine

Strateški plan Inspekcije za zaštitu životne sredine za period od 2018. godine do 2020. godine možete pogledati ovde.

Plan inspekcijskog nadzora

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za zaštitu životne sredine za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Inspektora za zaštitu životne sredine za 2018. godinu možete pogledati  ovde.

Godišnji izveštaj Inspektora za zaštitu životne sredine za 2017. godinu možete pogledati  ovde.

 

Kontakt:

Inspektor za zaštitu životne sredine: Gorica Stefanović
Telefon: 013/862-166
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
E-mail: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs