Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na poslove Kancelarije za smanjenje siromaštva

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za jednokratnu pomoć

1. Lična karta na uvid;
2. Fotokopija zdravstvene knjižice za sve članove porodice;
3. Prosek plate ili ček od penzije;
4. Za nezaposlene potvrda NSZ);
5. Uverenje iz Republičkog geodetskog zavoda Službe za katastar nepokretnosti;
6. Medicinska dokumentacija, ukoliko je lice nesposobno za odrađivanje društveno-korisnog rada i ako podnosi zahtev za lekove.

Dokumentaciju pod tačkom 4. i 5. pribavlja Kancelarija za smanjenje siromaštva službenim putem.

Potrebna dokumentacija za lica koja su na evidenciji korisnika novčane socijalne pomoći

1. Lična karta na uvid;
2. Fotokopija zdravstvene knjižice;
3. Rešenje iz Centra za socijalni rad;
4. Medicinska dokumentacija ukoliko je lice nesposobno za odrađivanje društveno-korisnog rada i ako podnosi zahtev za lekove.

Dokumentaciju pod tačkom 3. pribavlja Kancelarija za smanjenje siromaštva službenim putem.

 

Zahtev za dodelu pomoći možete preuzeti ovde.

 

Kontakt:

Radovan Selaković

Telefon: 013/862-308
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2)
E-mail: smanjenje.siromastva@plandiste-opstina.rs