КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

Овде можете добити потребне информације које се односе на послове Канцеларије за смањење сиромаштва

1. Лична карта на увид;
2. Фотокопија здравствене књижице за све чланове породице;
3. Просек плате или чек од пензије;
4. За незапослене потврда НСЗ);
5. Уверење из Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности;
6. Медицинска документација, уколико је лице неспособно за одрађивање друштвено-корисног рада и ако подноси захтев за лекове.

Документацију под тачком 4. и 5. прибавља Канцеларија за смањење сиромаштва службеним путем.

1. Лична карта на увид;
2. Фотокопија здравствене књижице;
3. Решење из Центра за социјални рад;
4. Медицинска документација уколико је лице неспособно за одрађивање друштвено-корисног рада и ако подноси захтев за лекове.

Документацију под тачком 3. прибавља Канцеларија за смањење сиромаштва службеним путем.

 

Захтев за доделу помоћи можете преузети овде.

 

Контакт:

Радован Селаковић

Телефон: 013/862-308
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Место предаје докумената и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Е-маил: smanjenje.siromastva@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top