Закон о озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“ бр.96/2015), ступио је на снагу 27.11.2015. године и нормира попис незаконито изграђених објекта, према Програму пописа по зонама, који на предлог грађевинске инспекције доноси Начелник општинске управе.

Комплетно обавештење за попис незаконито изграђених објектата можете погледати овде.

Образац за евидентирање незаконито изграђеног објекта можете преузети овде.

Износе такси за озакоњење објеката можете погледати овде.

Евиденцију на дан 08.12.2017. године о издатим Решењима о озакоњењу можете погледати овде.

 

Контакт:

Шеф одсека за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално стамбене послове:

Никола Познић, правник.

Телефон: 013/861-548
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: nikola.poznic@plandiste-opstina.rs

 

Игор Ђорђевски, дипломирани правник

Телефон: 013/861-548
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: igor.djordjevski@plandiste-opstina.rs