STRATEŠKI PLAN SLUŽBE ZA PORESKU INSPEKCIJU

Strateški plan Službe za poresku insepkciju možete pogledati ovde.

Plan inspekcijskog nadzora

Plan rada inspekcijskog nadzora Službe za Poresku inspekciju za 2019. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Službe za Poresku inspekciju za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj o radu Službe za poresku inspekciju za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj o radu Službe za poresku inspekciju za 2017. godinu možete pogledati ovde.

 

Kontakt:

Šefica Službe za poresku inspekciju: Jadranka Graovac

Telefon: 013/862-298
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište (kancelarija broj 5)
E-mail: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

 

Inspektorka naplate: Biljana Roknić

Telefon: 013/862-308
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište (Uslužni centar, šalter br. 4)
E-mail:  lokalna.poreska@plandiste-opstina.rs